FAQs Complain Problems

समाचार

७५/७६

नार्पा भूमि गाउँपालकिाको आ.व २०७५/०७६ मा सम्पन्न केहि आयोजना तथा कार्यक्रमहरु

दस्तावेज: 

काङ्ला पासबाट देखिएको सुन्दर दृष्य (नार्पा भूमी गाउँपालिका मनाङ, नेपाल) ❤️ #kanglapass #5320m

नार्पा भूमिको जग्गा प्राप्ति