FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नार्पा भूमि गाँउपालिका हेभि इक्युपमेन्ट संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/09/2021 - 12:21 PDF icon नार्पा भूमि गाँउपालिका हेभि इक्युपमेन्ट संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिका जग्गा एकिकरण तथा बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/09/2021 - 12:18 PDF icon नार्पा भूमि गाँउपालिका जग्गा एकिकरण, बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/09/2021 - 12:09 PDF icon नार्पा भूमि गाँउपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७७.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको स्थानीय उर्जा विकास सम्वन्धी निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 12:23 PDF icon २९. नार्पा भूमि गाँउपालिकाको स्थानीय उर्जा विकास सम्वन्धी निर्देशिका, २०७६.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको फोहोर सरसफाई कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 12:19 PDF icon २८. नार्पा भूमि गाँउपालिकाको फोहोर सरसफाई कार्यविधि २०७६.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्दन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 12:14 PDF icon २७. कृषि व्यवसाय प्रवर्द्दन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 12:12 PDF icon २६. नार्पा भूमि गाँउपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७६.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 12:06 PDF icon २५. नार्पा भूमि गाँउपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 12:04 PDF icon २४. नार्पा भूमि गाँउपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७६-.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक , २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 12:03 PDF icon २३. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक , २०७६.pdf

Pages