FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको स्थानीय उर्जा विकास सम्वन्धी निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 12:23 PDF icon २९. नार्पा भूमि गाँउपालिकाको स्थानीय उर्जा विकास सम्वन्धी निर्देशिका, २०७६.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको फोहोर सरसफाई कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 12:19 PDF icon २८. नार्पा भूमि गाँउपालिकाको फोहोर सरसफाई कार्यविधि २०७६.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्दन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 12:14 PDF icon २७. कृषि व्यवसाय प्रवर्द्दन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 12:12 PDF icon २६. नार्पा भूमि गाँउपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७६.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 12:06 PDF icon २५. नार्पा भूमि गाँउपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 12:04 PDF icon २४. नार्पा भूमि गाँउपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७६-.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक , २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 12:03 PDF icon २३. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक , २०७६.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 12:02 PDF icon २२. नार्पा भूमि गाँउपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७६.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 12:01 PDF icon २१. नार्पा भूमि गाँउपालिकाको एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७६.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन, २०७६ ७६/७७ 01/02/2020 - 11:52 PDF icon २०. आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन, २०७६.pdf

Pages