FAQs Complain Problems

७८-७९

4WD Hard Top Jeep क्याटलग खरिद सम्वन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

4WD Hard Top Jeep खरिदको लागि स्पेसिफिकेसन

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा, क्याङ खानेपानी आयोजना

टाइफाइड रोग विरुद्दको राष्ट्रिय टाइफाइड खोप अभियान सञ्चालन सम्वन्धमा

दस्तावेज: 

कोभिड-१९ विरुद्दको बुस्टर खोप अभियान सम्वन्धमा

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, क्याङ खानेपानी योजना

दस्तावेज: