FAQs Complain Problems

समाचार

व्यक्तिगत घटना दर्ता (पञ्ञिकरण)

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
बढीमा १ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पन्जिकधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिनभित्र निशुल्क, त्यसपछि रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

सम्बन्धित बच्चाको बाबुको नागरिकता

आमाको नागरिकता

नियमानुसार सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता

सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य ब्यक्ति हुनुपर्ने

अस्पतालमा भए अस्पतालको कागजात

जनप्रतिनिधि/कर्मचारी