FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालन हुने बिभिन्न आयोजनाको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७९/०६/०४ गते प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालन हुने बिभिन्न आयोजनाको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७९/०५/०६ गते प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

सूचि दर्ता गराउने सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज: 

सामुदायिक झोलुङ्गे पुल सम्वन्धी कार्यको लागि गैर सरकारी संस्थाको प्रस्ताव फाराम