FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

आ.व. २०८०/०८१ मा सञ्चालन हुने बिभिन्न आयोजनाको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०८०/१२/०७ गते प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०/०८१ मा सञ्चालन हुने बिभिन्न आयोजनाको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी हिमालय टाइमस राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०८०/११/२८ गते प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

दादुरा रुबेला खोप सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

आ.व. २०८०/०८१ मा सञ्चालन हुने मेता स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण आयोजनाको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी हिमालय टाइमस राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०८०/११/१३ गते प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: