FAQs Complain Problems

समाचार

लोक सेवा आयोग पोखराको सिफारिस अनुसार यस नार्पा भूमि गाँउपालिकाको कार्यालयमा नियुक्त हुनुभएका प्रशासन सेवा, सहायक पाचौं तह/लेखा समुहका पाँच जना कर्मचारीहरुलाई यस नार्पा भूमि गाँउपालिकामा स्वागत गर्दाको केहि तस्विरहरु

जनप्रतिनिधि/कर्मचारी