FAQs Complain Problems

समाचार

नार गाँउ

Read More

फू गाँउ

Read More

सङ्क्षिप्त परिचय

नार्पा भूमि गाँउपालिका एउटा अत्यन्तै शुन्दर गाँउ हो । २०७३ को पुनःसंरचनामा यसलाई नार र फु मिलाइ एउटा गाँउपालीका निर्माण गरिएको हो । यो गाँउलाई सन २००३ देखि पर्यटकको लागि खोलीएको थियो । यो  गाँउ चिनको नजिक पर्ने भएको र खम्पाहरुले यसलाई आफनो कार्यक्षेत्र बनाएको पाइन्छ । यहाँ हिमालको शुन्दरता र  करीब ११ हजार फीटको उचाइमा बसेको मानब बस्ती, उत्पादन र मानब जीवन संचालनको शून्दरताको समागम स्थलनै यसको खास बिशेता भेटिएको छ । 

वडाध्यक्ष विवरण

वडा नं.                         नामथर                                सम्पर्क नं.

१                           रितार छिपेल लामा                    ९८६०७४६७९८

२                          मिङमर फुन्चो लामा                   ९८४६७८६८१२

३                          साङगी धावा लामा                     ९८४६२२९६७२

४                          छिरिङ डेण्डो घले                      ९८०३७३३१३८

५                          सोनाम तेजे लामा                       ९८४१९००७२८

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैठौं
अधिकृत छैठौं
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत

जानकारी